ECONOMICO - APLIKACIJA ZA DIZAJNIRANJE ORMARA

IZABERITE NAČIN UGRADNJE ORMARA desna strelica

UNESITE ŽELJENE DIMENZIJE ORMARA desna strelica

Napomena:
Dubina ormara je fiksna i iznosi 60 cm.

Unos dimenzija:

Visina*:    cm

Širina*:    cm

*Standardna visina je u granicama 220 - 265 cm, a širina 100 - 510 cm. U slučaju da Vam treba ormar izvan standardnih dimenzija, kontaktirajte nas mailom ili telefonom (01/3098-902).

Trenutna cijena vašeg ormara iznosi: 0kn